Actimix

Siêu khoáng, tăng kiềm, kích thích tôm lột vỏ và cứng vỏ nhanh

Ngăn ngừa tôm có hiện tượng cong thân, đục cơ rấy hiệu quả

Giải quyết nhanh tôm có triệu chứng mềm vỏ khó cứng và chết sau khi lột xác