Vita One

Chuyên sử dụng trong trang trại

Tăng trọng – Đỏ tích, Kích mào bung đùi, Đỏ ức,

Dáng đẹp, mượt lông, chống nắng, rét – giải độc gan, thận cấp

Hồi phục sức khỏe nhanh – Chống chết phôi thai