Calsome Gold

Giúp tôm mau cứng vỏ, ngăn ngừa tôm bị cong thân, đục cơ

Giảm hiện tượng tôm bị mềm vỏ và chết sau khi lột xác

Tôm lột xác đồng loạt và nhanh cứng vỏ trở lại