Glucan MOS

Kích thích miễn dịch, tăng sức đề kháng

Kích thích gan tụy hoạt động tốt, ngăn ngừa dịch bệnh.