Bio One

Men vi sinh đậm đặc, kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả

Giúp tôm tiêu hóa triệt để nguồn dinh dưỡng, chuyển hóa thức ăn tốt

Cải thiện hệ tiêu hóa giúp ngăn chặn phân lỏng, đứt khúc