Nutri Lactzyme

Men vi sinh đậm đặc, kích thích tiêu hóa

Phòng tránh các bệnh đường tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng

Phòng tránh các bệnh đường tiêu hoá, hấp thu dinh dưỡng tốt cho cá.