Gromax

Tăng cường bổ dưỡng tuyệt đối, kích thích bắt mồi

Giúp tôm cá mau lớn, khỏe mạnh, chống sốc, tăng tỷ lệ sống