Yucca Winner

Kiểm soát và hấp thu khí độc nhanh chóng và hiệu quả

Cải thiện chất lượng nước ao, khống chế tôm nổi đầu

Bổ sung vào thức ăn, giúp tẩy sạch kháng sinh trong cơ thể cá ra ngoài