Biocide

Dạng Iodine hữu cơ đậm đặc, diệt khuẩn an toàn và hiệu quả

Chặn đứng các bệnh do vi khuẩn gây ra, bệnh gan tụy, vi bào tử, nấm