Glucan MOS

Kích thích gan tụy hoạt động tốt, ngăn ngừa dịch bệnh, tỷ lệ sống cao

Tăng sức đề kháng, kích thích miễn dịch, hỗ trợ gan, bổ gan, tăng hoạt động của gan