Aquamin

Tăng trọng nhanh, kích thích hệ miễn dịch

Kích thích tôm bắt mồi mạnh, ăn khỏe, lớn nhanh

Giảm stress, tăng cường dinh dưỡng