Hyper Clean

Thế hệ thuốc sát trùng mới, diệt mầm bệnh hiệu quả

Diệt nhanh vi khuẩn gây bệnh xuất huyết thối đuôi, tuột nhớt