Yuccazeo Plus

Sản phẩm kết hợp giữa bột yucca schidigera, vi sinh có lợi và bột zeolite tự nhiên

Giúp hệ tảo và động vật phù du phát triển bền vững, môi trường ổn định