BKC 80

Diệt khuẩn nhanh, khử trùng nguồn nước hiệu quả cao

Diệt nấm, nguyên sinh động vật, khử trùng dụng cụ